170418 Pressmeddelande

Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08-449 25 00.

 

Stockholm den 18 april 2017

 

För styrelsen

Lennart Jansson

VD

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76.

 

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA