170511 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

First North: FIRE


Vid gårdagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 1,20 kr per aktie, totalt 7 201 680 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 27 938 496 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 12 maj och utbetalningsdag blir den 17 maj. 

Omval skedde av styrelseledamöterna Johan Trolle-Löwen, Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson. Stämman valde Erik Mitteregger till styrelsens ordförande.

Omval skedde av Ernst & Young AB som bolagets revisor.

 

Stockholm den 11 maj 2017
FIREFLY AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76
eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

 

 

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • cert-swe
  • Ex
  • IEC
  • AAA