180629 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

BYTE AV CERTIFIED ADVISER TILL MANGOLD FONDKOMMISSION

 

Firefly AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Stockholm den 29 juni 2018

För styrelsen

Lennart Jansson VD

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76.

 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Remium är bolagets nuvarande Certified Adviser, tel. +46 8 454 32 00, www.remium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted 

Firefly Pressrelease 2018-06-29.pdf

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA