Finansiella Rapporter

2018

Finansiella rapporter 2018

Firefly AB kommer under 2018 att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 1, 3 maj 2018

Delårsrapport kvartal 2, 23 augusti 2018

Delårsrapport kvartal 3, 14 november 2018

 

Fullmakt till Årsstämman finns att ladda ner här >>

 

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • cert-swe
  • Ex
  • IEC
  • AAA