Finansiella Rapporter

2019

Finansiella rapporter 2019

Firefly AB kommer under 2019 att avge följande rapporter:

Kvartalsrapport Q1 2019,  9 maj 2019

 

2018

Finansiella rapporter 2018

Firefly AB kommer under 2018 att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 1, 2 maj 2018

Delårsrapport kvartal 2, 23 augusti 2018

Delårsrapport kvartal 3, 14 november 2018

Bokslutskommuniké, 20 februari 2019 

Fullmakt till Årsstämman finns att ladda ner här >>

 

2017

Finansiella rapporter 2017

Firefly AB kommer under 2017 att avge följande rapporter:

Årsredovisning 2017
Delårsrapport kvartal 1
Delårsrapport kvartal 2
Delårsrapport kvartal 3
Bokslutskommuniké 2017

 

 

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA