180503 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Vid gårdagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 1,40 kr per aktie, totalt
8 401 960 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 29 992 913 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 4 maj och utbetalningsdag blir den 9 maj.  

Omval skedde av styrelseledamöterna Johan Trolle-Löwen, Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson. Stämman valde Erik Mitteregger till styrelsens ordförande.

Omval skedde av Ernst & Young AB som bolagets revisor.

 

Stockholm den 3 maj 2018

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

 

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA