200406 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2019

Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08-449 25 00.

 

Stockholm den 6 april 2020

För styrelsen

Lennart Jansson
VDFör ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

Årsredovisningen finns på https://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports#2019

  • FM