210406 PRESSMEDDELANDE

FIREFLY AB (publ)

FIREFLY STARTAR DOTTERBOLAG I POLEN

Firefly AB startar det helägda polska dotterbolaget Firefly Poland Sp. z o.o. Bolaget kommer att arbeta med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning, service, eftermarknadstjänster och därtill tillhörande administration.

Det polska dotterbolaget kommer att i första hand arbeta mot följande länder: Polen, Slovakien, Rumänien, Ungern, Tjeckien och Kroatien. Firefly är redan idag verksam på dessa marknader och vill genom denna satsning ytterligare långsiktigt stärka bolagets strategiska position i denna region.

 

Stockholm den 6 april 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

  • FM