120509 Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i FIREFLY AB (publ)

First North:FIRE

 


Vid gårdagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 11 maj 2012 och utbetalningsdag blir den 16 maj 2012.

Omval skedde av Robert Rehbinder, Lars Höglund, Johan Löwen, Erik Mitteregger och Lennart Jansson som styrelseledamöter. Nyval skedde av Elisabet Salander Björklund som styrelseledamot.

Omval skedde av Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman omvaldes Robert Rehbinder till ordförande i styrelsen.


Stockholm den 9 maj 2012
FIREFLY AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Robert Rehbinder, tfn 070-824 98 40.

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA