News

Firefly’s Raúl Moreno, Fire Preventive Expert of Latin America, Spain and Portugal will be speaking about fire preventive and fire protective solutions for the manufacturing, handling and storage of RDF. Learn about Firefly’s intelligent Spark Detection System and Quick Suppression System and how these systems can be combined for optimal…
We wish you a Happy & Safe Holiday!From all of us at Firefly
FIREFLY AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2020   STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, GOD LÖNSAMHET Finansiell utveckling juli – september 2020 Orderingången minskade med 23 % till 53,9 mkr (70,0 mkr) Orderstocken minskade med 29 % under kvartalet till 58,9 mkr (83,4 mkr) Omsättningen ökade med 24 % till 79,6 mkr (64,1…
Firefly EXIMIO is our Intelligent Fire Prevention Platform with important features that will assist our customers on our joint quest for reaching increased safety within their processes. In this campaign we are focusing on the benefits and features of Firefly EXIMIOTM IntuVisionTM 4.1 in the context of preventive fire protection…
With 35 000 professional visitors from 80 overseas countries and regions the China International Disposable Paper Expo is the largest exhibition for the tissue paper and disposable hygiene products industry in the world. Firefly will be represented by our distributor Xiamen Eximio Technology Co, LTD. Firefly’s fire preventive and protective solutions…
FIREFLY AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT APRIL – JUNI 2020   REKORDHÖG ORDERINGÅNG MED VÄXANDE ORDERSTOCK Finansiell utveckling april – juni 2020 Orderingången ökade med 16 % till 79,5 mkr (68,6 mkr) Orderstocken ökade med 63 % under kvartalet till 83,4 mkr (51,3 mkr) Omsättningen minskade med 24 % till 47,5 mkr…
FIREFLY AB (publ) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA   Firefly AB höll årsstämma idag, den 29 april 2020, kl. 16.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Stämman fastställdes vidare styrelsens förslag att ingen utdelning utgår för 2019…
FIREFLY AB (publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2020   REKORDHÖG ORDERINGÅNG – AVVAKTANDE MARKNAD Finansiell utveckling januari – mars 2020 Orderingången ökade med 14 % till 70,3 mkr (61,8 mkr) Orderstocken ökade med 26 % under kvartalet till 51,3 mkr (40,6 mkr) Omsättningen ökade med 12 % till 59,7 mkr…
FIREFLY AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2019 Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08-449 25 00.   Stockholm den 6 april 2020 För styrelsen Lennart Jansson VD För ytterligare information hänvisas till VD…
Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Anmälan Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 23 april 2020 göra…
Page 3 of 30
  • FM