News

Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari – mars 2014 First North: FIRE • Orderingången ökade med 15 % till 33,5 mkr (29,2 mkr)• Orderstocken ökade med 23 % till 41,1 mkr (33,3 mkr)• Omsättningen ökade med 52 % till 32,7 mkr (21,5 mkr)• Rörelseresultatet uppgick till 2,8 mkr (-2,2 mkr)• Resultat…
First North: FIRE Firefly AB köper MGD-teknologin från RST Rostock System-Technik GmbH Firefly AB har idag den 22 april 2014 tecknat avtal med RST Rostock System-Technik GmbH i Tyskland avseende förvärv av Multipel Gas Detektionsteknologin (MGD). Köpet innebär att Firefly tar över alla rättigheter och skyldigheter förknippade med MGD-teknologin, bl.a.…
The Argus European Biomass Trading 2014 conference will take place on 9 -10 April, at The Grange St Paul's in London. The global biomass industry is entering a key period of growth and transition with the production of industrial wood pellets increasing across North America and a huge year on…
FIREFLY AB (publ) – Årsredovisning 2013 First North:FIRE Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@firefly.se eller tfn 08-449 25 00. Stockholm den 31 mars 2014 För styrelsen Lennart JanssonVD För ytterligare information hänvisas till…
Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 23 april 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Textilgatan 31, 1 tr, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Anmälan Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15…
The International Biomass Conference & Expo is considered the largest biomass conference in North America. It is beeing held at the Orange County Convention Center in Orlando, Florida, March 24-26, 2014. The conference is the optimal meeting point for current and future producers of biomass-derived power, technology providers, equipment manufacturers,…
The Tissue World exhibition provides a unique experience and opportunity to gain insight into all the key issues facing the tissue business. The event takes place during March 19-21 at the Miami Beach Convention Center in Miami Beach, Florida. The show attracts key tissue industry professionals, tissue makers, converters and…
WMF 2014 is the 15th international exhibition on woodworking machinery and furniture manufacturing equipment. The exhibition takes place in China International Exhibition Center in Beijing, between the 25-28th of March. Firefly has many years of experience in fire protection solutions for the woodworking industry and is one of the 600…
Fimma will take place between the 11-14 of February in Valencia, Spain. Fimma is an international trade fair of woodworking machinery and tools and the leading fair of its kind in Spain. It presents all the latest innovations and new introductions in the market of machinery and products for the…
Bokslutskommuniké 2013 First North:FIRE • Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr)• Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr)• Omsättningen ökade med 25% till 121,4 mkr (97,0 mkr)• Rörelseresultatet uppgick till 10,2 mkr (-7,4 mkr)• Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 10,1 mkr…
Page 22 of 29
  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA