News

Firefly is participating at MIAC in Lucca, Italy between October 13 to 15.MIAC showcases Technologies and Machinery for the Production of Paper and for the Converting of Tissue. Our fire prevention and protection systems for the tissue industry will be demonstrated in booth 127.Read more on our fire prevention and protection solutions:https://lnkd.in/duyPjgbFor…
TAPPICon LIVE! is a combination of multiple industry segments coming together for one interactive conference that includes a peer-reviewed technical program, multiple networking opportunities, special events, and exhibits.  Our fire preventive expert Ryan Morrow, together with one of Firefly's distributors FNA Inc., will be there demonstrating Firefly's fire protection solutions for the Tissue…
Firefly is participating in Drema International Trade Fair of Machines, Tools and Components for the Wood and Furniture Industries in Poznan. Our fire prevention system for the woodworking industry will be demonstrated  in booth 5A in pavilion 5. For more information about the show >> Firefly fire protection within the…
The show covers the industry's latest innovations, processes, and materials, from regulation and safety to silo and bin design, combustible dust hazards and mitigation. Firefly's fire preventive and protective solutions for the material handling process will be demonstrated at the show. Powder & Bulk Solids will take place at the…
FIREFLY AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT APRIL – JUNI 2021   REKORDHÖG ORDERINGÅNG - KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING Finansiell utveckling koncern, start av koncern den 1 april 2021April – juni 2021 Orderingången uppgick till 86,9 mkr (-)* Orderstocken uppgick vid kvartalet slut till 80,4 mkr (-)* Omsättningen uppgick till 72,4 mkr (-)* Rörelseresultatet uppgick…
FIREFLY AB (publ) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA   Firefly AB höll årsstämma idag, den 27 april 2021, kl. 16.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning på 2,10 kr per…
FIREFLY AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2021   FORTSATT GOD TILLVÄXT Finansiell utveckling januari – mars 2021 Orderingången ökade med 14 % till 80,3 mkr (70,3 mkr) Orderstocken ökade med 39 % under kvartalet till 65,7 mkr (47,3 mkr) Omsättningen ökade med 6 % till 63,0 mkr (59,7 mkr)…
FIREFLY AB (publ) FIREFLY STARTAR DOTTERBOLAG I POLEN Firefly AB startar det helägda polska dotterbolaget Firefly Poland Sp. z o.o. Bolaget kommer att arbeta med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning, service, eftermarknadstjänster och därtill tillhörande administration. Det polska dotterbolaget kommer att i första hand arbeta mot följande länder: Polen, Slovakien, Rumänien,…
FIREFLY AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2020 Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08-449 25 00. Stockholm den 31 mars 2021 För styrelsen Lennart Jansson VD För ytterligare information hänvisas till VD Lennart…
Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2021 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Anmälda deltagare erbjuds närvara via videolänk.. Anmälan Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…
Page 5 of 33
  • FM