News

FIREFLY AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020   STABIL AVSLUTNING PÅ ÅRET, UTDELNING 2,10 KR/AKTIE FÖRESLÅS Finansiell utveckling oktober – december 2020 Orderingången ökade med 18 % till 66,1 mkr (56,1 mkr) Orderstocken minskade med 20 % under kvartalet till 47,3 mkr (58,9 mkr) Omsättningen minskade med 3 % till 77,7 mkr…
NYA FINANSIELLA MÅL I samband med att Firefly AB avger sin Bokslutskommuniké för 2020 meddelar bolaget också nya finansiella mål och mål för kapitalstruktur och utdelningspolicy. Bakgrund Firefly AB publicerade under 2016 nya finansiella mål med innebörden att bolaget under verksamhetsåret 2020 skulle: Etablera en organisation som möjliggör en försäljning…
The food industry cannot be generalized as it contains a wide range of processes. One common denominator in the food industry is that its materials are fine, dry, and high tempratures are often used. These materials can ignite within the process, the resulting fire can cause damages to plant and…
Firefly’s Raúl Moreno, Fire Preventive Expert of Latin America, Spain and Portugal will be speaking about fire preventive and fire protective solutions for the manufacturing, handling and storage of RDF. Learn about Firefly’s intelligent Spark Detection System and Quick Suppression System and how these systems can be combined for optimal…
We wish you a Happy & Safe Holiday!From all of us at Firefly
FIREFLY AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2020   STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, GOD LÖNSAMHET Finansiell utveckling juli – september 2020 Orderingången minskade med 23 % till 53,9 mkr (70,0 mkr) Orderstocken minskade med 29 % under kvartalet till 58,9 mkr (83,4 mkr) Omsättningen ökade med 24 % till 79,6 mkr (64,1…
Firefly EXIMIO is our Intelligent Fire Prevention Platform with important features that will assist our customers on our joint quest for reaching increased safety within their processes. In this campaign we are focusing on the benefits and features of Firefly EXIMIOTM IntuVisionTM 4.1 in the context of preventive fire protection…
With 35 000 professional visitors from 80 overseas countries and regions the China International Disposable Paper Expo is the largest exhibition for the tissue paper and disposable hygiene products industry in the world. Firefly will be represented by our distributor Xiamen Eximio Technology Co, LTD. Firefly’s fire preventive and protective solutions…
FIREFLY AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT APRIL – JUNI 2020   REKORDHÖG ORDERINGÅNG MED VÄXANDE ORDERSTOCK Finansiell utveckling april – juni 2020 Orderingången ökade med 16 % till 79,5 mkr (68,6 mkr) Orderstocken ökade med 63 % under kvartalet till 83,4 mkr (51,3 mkr) Omsättningen minskade med 24 % till 47,5 mkr…
FIREFLY AB (publ) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA   Firefly AB höll årsstämma idag, den 29 april 2020, kl. 16.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Stämman fastställdes vidare styrelsens förslag att ingen utdelning utgår för 2019…
Page 6 of 33
  • FM