News

FIREFLY AB (publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2020   REKORDHÖG ORDERINGÅNG – AVVAKTANDE MARKNAD Finansiell utveckling januari – mars 2020 Orderingången ökade med 14 % till 70,3 mkr (61,8 mkr) Orderstocken ökade med 26 % under kvartalet till 51,3 mkr (40,6 mkr) Omsättningen ökade med 12 % till 59,7 mkr…
FIREFLY AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2019 Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08-449 25 00.   Stockholm den 6 april 2020 För styrelsen Lennart Jansson VD För ytterligare information hänvisas till VD…
Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Anmälan Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 23 april 2020 göra…
FIREFLY AB (publ) Styrelsen ändrar sitt förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 och föreslår att ingen utdelning ska lämnas. Publicerar orderingång för januari – februari 2020. Styrelsen i Firefly AB (publ) har beslutat att ändra sitt förslag till årsstämman vad gäller utdelning till aktieägarna i Firefly AB (publ) för verksamhetsåret…
Wood Bioenergy Conference & Expo has reached its 6th edition. The Conference & Expo combines all phases of wood energy production, beginning with wood harvesting and culminating with electricity generation. The Conference will be held March 12-13, 2020, in Atlanta, Georgia, USA at Omni Hotel in the CNN Center. Firefly will…
Biomass PowerOn focuses on Latest data of European biomass market, Biomass power & thermal energy. The conference will provide the latest innovation & technologies of the pellet market development worldwide with newly researched agenda, latest market news, excellent keynote speakers & technical insights. As the bioenergy industry grows, so do…
FIREFLY AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019   ÖKAD OMSÄTTNING – HÖJD UTDELNING Finansiell utveckling oktober – december 2019 Orderingången minskade med 12 % till 56,1 mkr (63,4 mkr) Orderstocken minskade med 37 % under kvartalet till 40,6 mkr (64,4 mkr) Omsättningen ökade med 18 % till 79,9 mkr (68,0 mkr) Rörelseresultatet…
IndiaWood is one of the world’s leading exhibitions for the furniture manufacturing and the woodworking industry. IndiaWood will be the 11th International Trade Fair for Furniture Production Technologies, Woodworking Machinery, Tools, Fittings, Accessories, Raw Materials and Products. The need to increase productivity has led to the development of new machinery…
Cofiring, a workshop on cofiring biomass with coal, has reached its 9th edition. The workshop will take place February 22-25 in Kukara, Japan. The last decade there has been a trend for coal power plants to blend biomass into the coal, to reduce the carbon dioxide emission. One side-effect of…
ACOTEPAC is a congress that provides technologies for the sustainable development of the paper industry with the mission to contribute with knowledge and innovation to the technological development of the productive chain of the industry. Raúl Moreno and Karla Kvistedal, Fire Preventive Experts in the region of Central America, Spain…
Page 7 of 33
  • FM