News

FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018   STABIL INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari – mars 2018 Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr) Orderstocken ökade med 3 % under kvartalet till 44,6 mkr (43,5 mkr) Omsättningen ökade med 26 % till 55,3 mkr (43,8…
On the 24th of April we are taking part in the International Powder & Bulk Solids Conference & Exhibition in Chicago. It is the leading event for professionals in powder and bulk solids technology. The Powder Show will bring the world's processing and bulk material handling community together of 3,500…
Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08-449 25 00. Stockholm den 10 april 2018 För styrelsen Lennart Jansson VD För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76.…
Firefly will take part in the sixth Panel & Engineered Lumber International Conference & Expo (PELICE) held Friday-Saturday, April 13-14, 2018, in the Grand Ballroom North of the Omni Hotel at CNN Center in Atlanta, Georgia, USA. There will be 450 industry professionals, including representatives from 32 wood products producer…
Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2018 kl. 16.00i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm. AnmälanAktieägare, som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 april 2018. dels göra…
GEAPS Exchange 2018 is one of the largest grain industry shows in the US with 3000 attendees from 28 countries around the world. It takes place on March 24-27 in Denver, Colorado. The show provides operations solutions, introduces new technologies and best practices from across the industry. Our experts on…
This year, the 9th edition of Tissue World Miami is taking place at the Miami Beach Convention Center on March 21-23. The trade show and conference is bringing over 200 exhibiting companies and 2500 visitors together from across the entire tissue value chain. Take the chance to visit our fire…
FIREFLY AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET, HÖJD UTDELNING FÖRESLÅS Finansiell utveckling oktober – december 2017 Orderingången ökade med 15 % till 60,6 mkr (52,6 mkr) Orderstocken ökade med 9 % under kvartalet till 43,5 mkr (39,8 mkr) Omsättningen ökade med 28 % till 56,5 mkr (44,3 mkr)…
The 2018 IPPE, International Production & Processing Expo, will take place at the Georgia World Congress Center in Atlanta between January 30 - February 1. The International Production & Processing Expo is the world's largest annual poultry, meat and feed industry event, where all segments of the industry are represented:…
With every good wish for the new year!
Page 10 of 28
  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA