News

FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017 FORTSATT GOD TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN Finansiell utveckling april – juni 2017Orderingången ökade med 23 % till 51,6 mkr (42,0 mkr)Orderstocken ökade med 1 % under kvartalet till 51,2 mkr (50,6 mkr)Omsättningen ökade med 5 % till 50,8 mkr (48,2 mkr)Rörelseresultatet uppgick till…
As the first company in the world, Firefly has conducted and passed tests according to the test protocol for Quick Suppression Systems - ‘DFL TM170307-1261 – Quick Suppression Systems for certain high-risk areas typically found in industry applications’. It has been developed by DFL, an ISO/IEC 17025 certified test laboratory,…
RosUpack is the largest trade show for the packaging industry in Russia and Eastern Europe. The exhibition is the only trade show in Russia which presents the full range of packaging process and ready products for different industries. RosUpack is four day event being held between 20-23 of june, 2017,…
It is time for the annual NFPA Conference & Expo, and this year it is taking place in Boston. The NFPA Conference & Expo focuses on the products and services needed to meet and maintain compliance with prevailing codes and standards in the design, construction and operation of buildings and…
LIGNA, the world' leading trade fair for machinery, plant and tools for the woodworking and timber processing industry, is gearing up for its 2017 season, May 22-26, 2017. 1,500 exhibitors from 49 nations will use the show to present a wealth of amazing innovations. And it will profile products and…
FIREFLY AB (publ) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA First North: FIRE Vid gårdagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 1,20 kr per aktie, totalt 7 201 680 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 27 938 496 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes…
FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari – mars 2017Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr)Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet till 50,6 mkr (35,8 mkr)Omsättningen ökade med 7 % till 43,8 mkr (41,1 mkr)Rörelseresultatet uppgick till 2,0…
Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08-449 25 00. Stockholm den 18 april 2017 För styrelsen Lennart Jansson VD För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76.
Tissue World, the world’s largest show specifically for the tissue business. A truly global event, the show attracts key tissue industry professionals from 89 countries, gathering to see latest innovations and learn about technological advancements in tissue manufacturing. The last Tissue World in 2015 hosted more than 180 international and…
Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2017 kl. 16.00i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm. AnmälanAktieägare, som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 maj 2017. dels göra…
Page 10 of 26
  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA