TITEL
CFO, sedan 2010

ANSTÄLLD SEDAN
2010

AKTIEINNEHAV
100 aktier

BAKGRUND
Agneta har tidigare varit Ekonomichef på JDSU Nordic och på Vendator, innan dess arbetade hon som Revisor.

UTBILDNING
Civilekonom, Växjö Universitet

Contact us for custom solutions and quotes