Brandskydd för mjukpappersindustrin

Eld och mjukpapper hör inte ihop

På en produktionslinje för mjukpapper finns det gott om torrt, lättantändligt material. Förhöjda temperaturer, ofta på grund av fel i utrustningen, kan leda till störningar i processen och kan, om det vill sig riktigt illa, sluta med en nedbrunnen fabrik om elden sprider sig till varulagret.

500

grader C – drifttemperatur för en yankee-kåpa med medelhög temperaturtolerans

1250

grader C – drifttemperatur för en yankee-kåpa med hög temperaturtolerans

Höghastighetsdriften ackumulerar ansamlingar av brännbart material

Mjukpapper är vanligtvis en produkt med lågt värde som tillverkas i höga hastigheter. Marginalerna är mycket små, så varje störning i processen kan få stora ekonomiska konsekvenser. Med högre produktionshastigheter ökar även riskerna, eftersom brännbart material ackumuleras i allt snabbare takt. I värsta fall kan heta partiklar bäddas in i en pappersrulle som skickas till varulagret, där de kan ge upphov till en storbrand.

Heta inbäddade partiklar kan leda till storbränder

Torrt lättantändligt cellulosadamm och fibrer kan ackumuleras på många olika ställen i ett mjukpappersbruk. Minsta lilla brand är extremt farlig och kan sprida sig till hela fabriken.

Det värsta och mest fruktade scenariot är en antändningskälla som skapas av ett produktionsrelaterat problem, till exempel gnistor och heta partiklar från yankee-kåpan. En yankee är en specialiserad torkare som använder höga temperaturer för att torka mjukpappersbanan på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Om heta partiklar bäddas in i en pappersrulle som skickas till varulagret kan konsekvenserna bli förödande.

Firefly Tissue Solutions®

Firefly tillhandahåller lösningar som upptäcker gnistor och släcker lågor inom några sekunder genom att kombinera funktionerna i gnistdetekterings- och snabbsläckningssystemet med optiska flamdetektorer som upptäcker små lågor i ett tidigt skede inom stora områden och vattendimsläckning.

Om du vill förhindra att heta partiklar överförs till moderrullen kan du installera ett Firefly WebScan™-system som kontinuerligt skannar av mjukpappersbanan med extremt snabba IR-sensorer. Firefly WebScan™ lokaliserar möjliga antändningskällor med närmast kirurgisk precision. I händelse av en indikation bör den drabbade moderrullen sättas i karantän.

Viktiga fördelar

Snabb svarstid

Minimal vattenförbrukning

System med tredjepartsgodkännande

Precisionsdetektering

Säkert och certifierat för din bransch. Läs mer om våra certifieringar och godkännanden här.

Unika brandskyddslösningar för mjukpappersindustrin

SUPERSNABB SVARSTID

Snabbsläckningssystemet är en del av vår säkerhetslösning för mjukpapper och bygger på extremt snabb detektering med högpresterande flamdetektorer. Det effektiva systemet med vattendimma har en anmärkningsvärd förmåga att släcka bränder utan att skada maskinerna.

UTMÄRKT SLÄCKNINGSFÖRMÅGA

Systemet med vattendimma har brandtestats och släckningsförmågan har verifierats. Det använder mycket små mängder vatten, vilket ger mindre inverkan på maskineriet, färre produktionsbortfall och kortare driftstopp.

FIREFLY WEBSCAN™-SYSTEMET

Det här är ett unikt koncept som detekterar farliga antändningskällor såsom heta mörka partiklar, glöd eller gnistor på mjukpappersbanan och larmar operatörerna för att undvika brand i moderrullarna.

VARNING FÖR GNISTOR FRÅN RAKLARNA

Friktion från raklarna kan i kombination med ackumulerat damm orsaka bränder med mycket snabba förlopp. Ett larm ljuder från styrenheten om någon farlig antändningskälla detekteras, till exempel heta svarta partiklar, glöd eller gnistor. Larmet är dock endast till för att varna operatören och utlöser ingen vattendimma.

Nedladdningar

Fireflys lösningar för papperskonvertering

Fireflys snabbsläckningssystem

Firefly MGD

Firefly EXIMIO™

Fireflys gnistdetekteringssystem

Vi skyddar branschledare

KONSTANTIN ČERNYCH

Projektledare

Grigeo

”Efter installationen av Fireflys system kan operatörerna äntligen känna sig trygga.
Innan dess behövde vi vara mycket observanta och vi visste att vår reaktionstid var helt avgörande för incidenthanteringen. Nu kan vi förlita oss på Fireflys brandskyddssystem istället.”

NICOLAS AL HOUAYEK

Corporate manager

Acme corp

”Firefly har stått på vår sida från dag ett. Under definitionen av projektet hade vi ett löpande samarbete med deras team för att vara säkra på att få bästa möjliga balans mellan riskhantering och CAPEX-optimering. Firefly skyddar vår personal så att vi kan koncentrera oss på att förbättra våra prestandastandarder inom området alternativa bränslen.”

LEENDERT-JAN VAN DER HOUT

Projektingenjör

Cérélia

”Firefly-systemet upptäcker heta partiklar redan på ett tidigt stadium, släcker automatiskt och förhindrar större eldsvådor. Sedan systemet installerades på Cérélia har vi detekterat många gnistor, men inga bränder.”

Read more

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter