Firefly

Intelligenta brandskydd för industriell produktion

Vi stoppar bränder innan de får fäste med förebyggande system och snabba åtgärder

Stora bränder kan få katastrofala följder. Små bränder leder till driftstopp och ekonomisk skada för företagen. Firefly är ett internationellt brandskyddsföretag som hjälper industriföretag att skydda sina processer från kostsamma skador och driftstopp på grund av bränder och dammexplosioner.

Ju längre det brinner, desto större blir skadan. Men med snabba insatser kan branden stoppas innan den ens hinner starta. Detta leder till färre driftstopp, mindre skador eller rent av inga skador alls på maskiner och fastigheter. Vattenförbrukningen hålls också till ett minimum – det går bara åt mycket små mängder.

Därmed är anläggningen säkrad och processen kan fortsätta utan avbrott. Du kanske inte märker att du har haft en incident överhuvudtaget.

Automatiskt brandsläckningssystem

Fireflys system reagerar extremt snabbt. Farliga partiklar i processflödet detekteras och släcks inom några millisekunder innan någon brand eller dammexplosion hinner uppstå. Våra detektorer upptäcker heta partiklar innan de ens börjar glöda. Vårt snabbsläckningssystem detekterar och släcker lågor på öppna ytor och runt maskiner redan på ett mycket tidigt stadium.

Samtliga komponenter i systemen är optimerade för snabba reaktioner och hindrar bränder och antändningskällor från att uppstå. Just prioriteringen av snabba reaktioner i samtliga komponenter är det som gör Fireflys system till marknadens snabbaste.

Med en snabb insats kan du minimera såväl materiella som ekonomiska skador och skydda hela anläggningen med teknik som är certifierad enligt alla tillämpliga branschstandarder.

Fireflys patenterade gnistdetektor True IR är FM-godkänd och påverkas inte av dagsljus

Fireflys FM-godkända flamdetektor är byggd för att tåla tuffa industrimiljöer

Fireflys kraftfulla släckningssystem har fullkonisk vattenstråle och unik utformning av munstycket

Fireflys effektiva släckningssystem med vattendimma minimerar vattenförbrukningen

Firefly EXIMIO IntuVison™ – ett enhetligt styrsystem

Förhindrar bränder i hanteringen av torra material

Så fort man hanterar brännbart material finns det alltid en brandrisk. Material som alstrar damm täcker en stor yta och kan lätt fatta eld. Om friktionen får temperaturen att stiga, till exempel på grund av mekaniska fel eller främmande föremål i processen, kan heta partiklar bildas och sätta eld på dammet med ett okontrollerbart händelseförlopp som följd, med skador på anläggningen, stilleståndskostnader, vattenskador på fastigheten och personskador.

Firefly skyddar industriprocesser över hela världen inom sektorer som träbearbetning, träskivetillverkning, papper, mjukpapper, absorberande material, livsmedel, hamnar, kraftverk, tillverkning av biobränsle och återvinning.

Håller processen igång

Nyckeln till produktivitet inom alla löpande processer är att undvika driftstopp. Fireflys brandskyddssystem hjälper dig att hålla din process rullande.

De flesta brandsläckningssystemen på marknaden är framtagna för att skydda anläggningen från total förstörelse – inte för att skydda enskilda maskiner. Här tänker vi på Firefly lite annorlunda genom att agera innan branden ens hinner orsaka några skador.

Firefly har alltid en lösning – oavsett om du vill skydda din produktionslinje från långvariga stillestånd eller minska antalet korta stopp på grund av små brandincidenter.

Brandskydd för företag som håller verksamheten säker

Våra avancerade brandskyddssystem är designade för snabb och exakt reaktion för att skydda företag och industriella anläggningar från brandrisker. Systemen reagerar extremt snabbt genom att detektera och släcka heta partiklar inom några millisekunder, vilket förhindrar brand och dammexplosioner innan de ens hinner uppstå.

Prioriteringen av snabba reaktioner i våra komponenter gör Fireflys system till ett populärt val bland företag och industrier runt om i världen. Våra certifierade lösningar är optimerade för att minimera både materiella och ekonomiska skador, samt undvika kostsamma driftstopp.

Senaste nytt

Vi skyddar branschledare

Anpassade lösningar för just din bransch

Om oss

Firefly är ett svenskt företag som tillhandahåller industriella brandskydds- och skyddssystem till processindustrin över hela världen. Sedan 1973 har Firefly specialiserat sig på att skapa kundanpassade systemlösningar av högsta tekniska standard och kvalitet.

Baserat på kundernas behov har vi på Firefly utvecklat och patenterat produkter och lösningar, vilket har skapat en unik portfölj av innovativa produkter och systemlösningar för att öka säkerhetsnivån.

Lokal support och fjärrsupport

Vi tillhandahåller lokal expertis till kunder över hela världen. Vi strävar efter att ge utmärkt service i allt vi gör och utför regelbundna mätningar av kundnöjdheten.

Dessutom erbjuder vi oss att göra proaktiva servicebesök för att optimera ditt brandskyddssystem. Med Firefly får du ett system med lång livscykel och tillgång till reservdelar. Vårt system är också uppkopplat, vilket möjliggör snabb fjärrsupport närhelst du behöver det.

Vanliga frågor och svar

Vilka är de viktigaste delarna av Fireflys brandskydds- och skyddssystem?

Fireflys brandskydds- och skyddssystem inkluderar detektorer, släckningsutrustning och kontrollenheter. Dessa element samarbetar sömlöst för att noggrant identifiera potentiella källor till förbränning och snabbt ingripa för att förebygga bränder.

Hur anpassar sig Fireflys teknik till olika industriella processer?

Fireflys system är skräddarsydda för att möta de specifika kraven i varje tillämpning. Oavsett om det handlar om att skydda enskilda maskiner, filter, silos eller kompletta processlinjer, är vår teknik utformad för att ge omfattande täckning och effektivt skydd över olika industriella processer.

Hur skiljer sig Fireflys TrueDetect™-teknik från andra?

TrueDetect™-tekniken skiljer Firefly från andra genom sin förmåga att identifiera värmekällor med extremt hög noggrannhet. Genom att rikta in sig på heta partiklar innan en brand kan starta, möjliggör TrueDetect™ snabbt ingripande, vilket förhindrar allvarliga skador och minimerar risken för brandrelaterade incidenter.

Hur fungerar Fireflys gnistdetekteringssystem?

Fireflys Gnistdetekteringssytem är utformat för att upptäcka heta partiklar som rör sig med hög hastighet inom industriella processer. Genom att släcka dessa partiklar innan de kan utvecklas till bränder, minskar systemet effektivt risken för brandutbrott och skyddar kritisk utrustning och faciliteter.

Vad skiljer Fireflys snabbsläckningssystem åt inom industriellt brandskydd?

Ett snabbsläckningssystem, som Fireflys, upptäcker och släcker snabbt lågor eller brandutbrott runt kritiska maskiner eller högriskområden inom industriella miljöer. Det omfattar flammedetektion, lågtrycksvattensprutsläckning och ett kontrollsystem med snabba responstider. Till skillnad från Gnistdetekteringssystem som fokuserar på att förebygga bränder, agerar Snabbsläckningssystem tidigt för att förhindra eskalering. Fireflys system, som använder högpresterande flammedetektorer och effektiva vattensprutssystem, uppnår snabba responstider på 1-3 sekunder. Det delar en kontrollpanel med Gnistspårningssystem, vilket möjliggör smidig integration för optimerad funktionalitet.

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter