Firefly

intelligent fire protection that keeps you in production

Vi stoppar bränder innan de får fäste med förebyggande system och snabba åtgärder

Stora bränder kan få katastrofala följder. Små bränder leder till driftstopp och ekonomisk skada för företagen. Firefly är ett internationellt brandskyddsföretag som hjälper industriföretag att skydda sina processer från kostsamma skador och driftstopp på grund av bränder och dammexplosioner.

Ju längre det brinner, desto större blir skadan. Men med snabba insatser kan branden stoppas innan den ens hinner starta. Detta leder till färre driftstopp, mindre skador eller rent av inga skador alls på maskiner och fastigheter. Vattenförbrukningen hålls också till ett minimum – det går bara åt mycket små mängder.

Därmed är anläggningen säkrad och processen kan fortsätta utan avbrott. Du kanske inte märker att du har haft en incident överhuvudtaget.

Automatiskt brandsläckningssystem

Fireflys system reagerar extremt snabbt. Farliga partiklar i processflödet detekteras och släcks inom några millisekunder innan någon brand eller dammexplosion hinner uppstå. Våra detektorer upptäcker heta partiklar innan de ens börjar glöda. Vårt snabbsläckningssystem detekterar och släcker lågor på öppna ytor och runt maskiner redan på ett mycket tidigt stadium.

Samtliga komponenter i systemen är optimerade för snabba reaktioner och hindrar bränder och antändningskällor från att uppstå. Just prioriteringen av snabba reaktioner i samtliga komponenter är det som gör Fireflys system till marknadens snabbaste.

Med en snabb insats kan du minimera såväl materiella som ekonomiska skador och skydda hela anläggningen med teknik som är certifierad enligt alla tillämpliga branschstandarder.

Fireflys patenterade gnistdetektor True IR är FM-godkänd och påverkas inte av dagsljus

Fireflys FM-godkända flamdetektor är byggd för att tåla tuffa industrimiljöer

Fireflys kraftfulla släckningssystem har fullkonisk vattenstråle och unik utformning av munstycket

Fireflys effektiva släckningssystem med vattendimma minimerar vattenförbrukningen

Firefly EXIMIO IntuVison™ – ett enhetligt styrsystem

Förhindrar bränder i hanteringen av torra material

Så fort man hanterar brännbart material finns det alltid en brandrisk. Material som alstrar damm täcker en stor yta och kan lätt fatta eld. Om friktionen får temperaturen att stiga, till exempel på grund av mekaniska fel eller främmande föremål i processen, kan heta partiklar bildas och sätta eld på dammet med ett okontrollerbart händelseförlopp som följd, med skador på anläggningen, stilleståndskostnader, vattenskador på fastigheten och personskador.

Firefly skyddar industriprocesser över hela världen inom sektorer som träbearbetning, träskivetillverkning, papper, mjukpapper, absorberande material, livsmedel, hamnar, kraftverk, tillverkning av biobränsle och återvinning.

Håller processen igång

Nyckeln till produktivitet inom alla löpande processer är att undvika driftstopp. Fireflys brandskyddssystem hjälper dig att hålla din process rullande.

De flesta brandsläckningssystemen på marknaden är framtagna för att skydda anläggningen från total förstörelse – inte för att skydda enskilda maskiner. Här tänker vi på Firefly lite annorlunda genom att agera innan branden ens hinner orsaka några skador.

Firefly har alltid en lösning – oavsett om du vill skydda din produktionslinje från långvariga stillestånd eller minska antalet korta stopp på grund av små brandincidenter.

Senaste nytt

Vi skyddar branschledare

Anpassade lösningar för just din bransch

Om oss

Firefly is a Swedish company that provides industrial fire prevention and protection systems to the process industry worldwide. Since 1973, Firefly has specialized in creating customized system solutions of the highest technical standards and quality.

Based on customer needs and research, Firefly has developed and patented products and solutions, creating a unique portfolio of innovative products and system solutions to increase the level of safety.

Lokal support och fjärrsupport

Vi tillhandahåller lokal expertis till kunder över hela världen. Vi strävar efter att ge utmärkt service i allt vi gör och utför regelbundna mätningar av kundnöjdheten.

Dessutom erbjuder vi oss att göra proaktiva servicebesök för att optimera ditt brandskyddssystem. Med Firefly får du ett system med lång livscykel och tillgång till reservdelar. Vårt system är också uppkopplat, vilket möjliggör snabb fjärrsupport närhelst du behöver det.

Contact us for custom solutions and quotes