Brandskydd för massa- och pappersindustrin

Håller pappers- och massaproduktionen rullande

Pappers- och massaproduktionen består i regel av löpande processer med höga stilleståndskostnader. Tyvärr är bränder alltför vanliga i den här industrin. I takt med att produktionen växer ökar även risken för bränder och explosioner.

Problemområden i en massafabrik utgörs ofta av flashtorkar och plattpressar. Bränder och dammexplosioner är särskilt frekventa i de här delarna av processen.

281

bränder och explosioner som kan härledas till damm registrerades inom den amerikanska industrin under en 25-årsperiod

24%

av alla dammbränder och explosioner kan härledas till trä- och pappersdamm

Många högriskområden i pappersbruket

Ett pappersbruk har flera högriskområden där bränder eller explosioner kan uppstå. Exempel på högriskområden är IR-torkar, kvarnar och filter. I värsta fall kan branden sprida sig och skada pappersmaskinerna.

IR-torkar används dessutom inom förpackningsindustrin och utgör en brandrisk även där. IR-torken är den farligaste och vanligaste brandorsaken inom pappersindustrin. Bränder i området kring IR-torkarna kan leda till långa och kostsamma driftstopp.

Transportband som matar träflis långa sträckor utomhus utgör också en stor brandrisk. Den troligaste orsaken till en sådan brand är att ett trasigt lager överhettas och antänder spånorna. En brand i en transportör kan sprida sig till fabriken och orsaka stora skador.

Stora stilleståndskostnader i pappersindustrin

I ett kombinerat massa- och pappersbruk är den största pappersmaskinen den enskilda enhet som betingar högst värde. Oftast finns det dock mer än en pappersmaskin under samma tak. Om en pappersmaskin skulle behöva bytas ut på grund av brandskada måste man vara medveten om att pappersmaskiner har långa leveranstider, ibland mer än 18 månader. Det är dessutom en lång startsträcka innan maskinen kommer upp i full produktionskapacitet.

Under 25-årsperioden 1980–2005 inträffade minst 281 bränder och explosioner som kan härledas till brännbart damm inom den amerikanska industrin, enligt den amerikanska kemikalieinspektionen USCSB. 24 % av incidenterna tillskrevs trä- och pappersdamm.

Firefly har funktioner för att upptäcka värmekällor som byggs upp inuti maskiner eller på öppna ytor kring dem. Eventuella värmekällor upptäcks omgående och processen kan fortlöpa utan att någon skada hunnit uppstå.

Firefly IR-Guard™

Firefly skyddar kvarnar och filter med infraröd detektering av gnistor och heta partiklar. Värmekällorna släcks med vattenstråle, koldioxid eller vattendimma.

Fireflys IR-Guard™ är ett snabbsläckningssystem med snabb flamdetektering och vattendimma som ger optimalt skydd till av en av de mest värdefulla länkarna i produktionskedjan.

Firefly skyddar pappersbruk och filter genom detektering av IR-strålning från gnistor och heta partiklar och släcker dem sedan med vattenstråle, isolering med koldioxid eller vattendimma.

Viktiga fördelar

Snabb svarstid

Minimal vattenförbrukning

System med tredjepartsgodkännande

Precisionsdetektering

Säkert och certifierat för din bransch. Läs mer om våra certifieringar och godkännanden här.

Unika brandskyddslösningar för massa- och pappersindustrin

SUPERSNABB SVARSTID

Snabbsläckningssystemet är en del av vår säkerhetslösning för kvarnar och bygger på extremt snabb detektering med högpresterande flamdetektorer. Det effektiva systemet med vattendimma har en anmärkningsvärd förmåga att släcka bränder utan att skada maskinerna.

PRECISIONSDETEKTERING

True IR Spark-detektorerna möjliggör precisionsdetektering av samtliga typer av antändningskällor, till exempel heta svarta partiklar, glödbränder och gnistbildning. Systemen är också utrustade med flerkanaliga flamdetektorer med avancerade algoritmer för precisionsdetektering av flammor samt låg sannolikhet för falska positiva resultat.

UTMÄRKT SLÄCKNINGSFÖRMÅGA

Systemet med vattendimma har brandtestats och släckningsförmågan har verifierats. Det använder mycket små mängder vatten, vilket ger mindre inverkan på maskineriet, färre produktionsbortfall och kortare driftstopp.

FIREFLYS SKYDDSFILTER

Dammsugningssystemen spelar en avgörande roll när det gäller att avlägsna damm som uppstår i processer med torrt material. Risken förknippad med dessa enheter anses vara mycket hög på grund av den höga koncentrationen av damm. Fireflys FM-godkända gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem hindrar på ett effektivt sätt antändningskällorna från att ta sig in i riskzonerna.

Nedladdningar

Firefly ConveyorGuard™

Firefly EXIMIO™

Fireflys gnistdetekteringssystem

Fireflys snabbsläckningssystem

Vi skyddar branschledare

KONSTANTIN ČERNYCH

Projektledare

Grigeo

”Efter installationen av Fireflys system kan operatörerna äntligen känna sig trygga.
Innan dess behövde vi vara mycket observanta och vi visste att vår reaktionstid var helt avgörande för incidenthanteringen. Nu kan vi förlita oss på Fireflys brandskyddssystem istället.”

NICOLAS AL HOUAYEK

Corporate manager

Acme corp

”Firefly har stått på vår sida från dag ett. Under definitionen av projektet hade vi ett löpande samarbete med deras team för att vara säkra på att få bästa möjliga balans mellan riskhantering och CAPEX-optimering. Firefly skyddar vår personal så att vi kan koncentrera oss på att förbättra våra prestandastandarder inom området alternativa bränslen.”

LEENDERT-JAN VAN DER HOUT

Projektingenjör

Cérélia

”Firefly-systemet upptäcker heta partiklar redan på ett tidigt stadium, släcker automatiskt och förhindrar större eldsvådor. Sedan systemet installerades på Cérélia har vi detekterat många gnistor, men inga bränder.”

Read more

Contact us for custom solutions and quotes