Brandskydd för hygienindustrin

Absorberande material och luft – en explosiv kombination

Absorberande material som blöjor och sanitetsprodukter tillverkas av specialbehandlad trämassa som genomgår en vakuumprocess. Flödet med trädamm kan fångas upp i en luftström och i samband med temperaturökningar ge upphov till en brand med hög energi. Antändningskällorna kan också antända produkterna under lagringen eller sätta eld på damm som yr omkring i anläggningen eller som ansamlats i filter. Detta kan leda till en förödande brand med omfattande skador och kostsamma produktionsavbrott som följd.

För att undvika eldsvådor i processen måste det finnas ett system på plats som detekterar och släcker gnistor och heta partiklar från kvarnen eller fläkten. Fireflys lösningar upptäcker gnistor och heta partiklar innan de når filtret och släcker värmekällan med koldioxid, vatten eller genom att avleda luftflödet.

270

grader C – antändningstemperatur för ett lager med cellulosa

480

grader C – antändningstemperatur för ett moln med cellulosa

Överhängande risk för dammexplosioner

När brännbart damm sprids i luften kan dammexplosioner uppstå när som helst. Dammolnet har en stor ytarea jämfört med materialets fasta tillstånd och kan bli extremt lättantändligt. En dammexplosion kan orsaka stora skador och starta en brand som sprider sig genom hela anläggningen.

Antändningstemperaturen för ett lager med cellulosa är runt 270 °C. För ett moln med cellulosadamm är antändningstemperaturen runt 480 °C. Heta föremål under 650 °C framstår inte som glödande för det mänskliga ögat, så det rör sig definitivt om relativt låga antändningstemperaturer.

Risken för dammexplosioner är särskilt överhängande i samband med tillverkning av barnblöjor och hygienprodukter. Pappersmassan mals först sönder och skickas till en formningsstation där superabsorberande polymerer (SAP) tillsätts. Därefter sugs pappersmassan upp på en plastfilm av ett vakuumsystem som fungerar på samma sätt som ett dammuppsugningssystem.

Antändning kan ske som en följd av övermättning, funktionsfel i kvarnarna, problem vid formningshuvudet eller fläktstopp. Produkten kan fatta eld efter kontakt med antändningskällor, i värsta fall under lagring, eller på grund av ackumulerat damm i dammfiltret.

Bränder i processlinjer för absorberande material får ofta fäste mycket snabbt. För att undvika omfattande brandskador och långvarigt driftstopp måste du snabbt kunna identifiera antändningskällan och släcka lågan.

Firefly skyddar anläggningen genom att detektera gnistor och heta partiklar innan de når filtret med hjälp av IR-strålning och släckning med hjälp av koldioxid, isolering, vatten eller genom att helt enkelt avleda luftflödet.

Viktiga fördelar

Snabb svarstid

Minimal vattenförbrukning

System med tredjepartsgodkännande

Precisionsdetektering

Säkert och certifierat för din bransch. Läs mer om våra certifieringar och godkännanden här.

Lorem ipsum dolor semit

Lorem ipsum dolor semit

Unika brandskyddslösningar för hygienindustrin

SUPERSNABB SVARSTID

Snabbsläckningssystemet är en del av vår säkerhetslösning för kvarnar och bygger på extremt snabb detektering med högpresterande flamdetektorer. Det effektiva systemet med vattendimma har en anmärkningsvärd förmåga att släcka bränder utan att skada maskinerna.

PRECISIONSDETEKTERING

True IR Spark-detektorerna möjliggör precisionsdetektering av samtliga typer av antändningskällor, till exempel heta svarta partiklar, glödbränder och gnistbildning. Systemen är också utrustade med flerkanaliga flamdetektorer med avancerade algoritmer för precisionsdetektering av flammor samt låg sannolikhet för falska positiva resultat.

UTMÄRKT SLÄCKNINGSFÖRMÅGA

Systemet med vattendimma har brandtestats och släckningsförmågan har verifierats. Det använder mycket små mängder vatten, vilket ger mindre inverkan på maskineriet, färre produktionsbortfall och kortare driftstopp.

FIREFLYS SKYDDSFILTER

Dammsugningssystemen spelar en avgörande roll när det gäller att avlägsna damm som uppstår i processer med torrt material. Risken förknippad med dessa enheter anses vara mycket hög på grund av den höga koncentrationen av damm. Fireflys FM-godkända gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem hindrar på ett effektivt sätt antändningskällorna från att ta sig in i riskzonerna.

Nedladdningar

Fireflys lösningar för blöjor och personliga hygienprodukter

Firefly EXIMIO™

Fireflys gnistdetektering

Fireflys snabbsläckning

Firefly MGD

Vi skyddar branschledare

KONSTANTIN ČERNYCH

Projektledare

Grigeo

”Efter installationen av Fireflys system kan operatörerna äntligen känna sig trygga. Innan dess behövde vi vara mycket observanta och vi visste att vår reaktionstid var helt avgörande för incidenthanteringen. Nu kan vi förlita oss på Fireflys brandskyddssystem istället.”

NICOLAS AL HOUAYEK

Corporate manager

Acme corp

”Firefly har stått på vår sida från dag ett. Under definitionen av projektet hade vi ett löpande samarbete med deras team för att vara säkra på att få bästa möjliga balans mellan riskhantering och CAPEX-optimering. Firefly skyddar vår personal så att vi kan koncentrera oss på att förbättra våra prestandastandarder inom området alternativa bränslen.”

LEENDERT-JAN VAN DER HOUT

Projektingenjör

Cérélia

”Firefly-systemet upptäcker heta partiklar redan på ett tidigt stadium, släcker automatiskt och förhindrar större eldsvådor. Sedan systemet installerades på Cérélia har vi detekterat många gnistor, men inga bränder.”

Read more

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter