Brandskydd inom kraftproduktionsindustrin

Kraftproduktion utan brandfara

Ett kraftverk har flera högriskområden där brand eller explosion kan inträffa. Det är inte ovanligt med heta partiklar och främmande föremål (som exempelvis stenar och metallbitar) i materialflödet, något som potentiellt kan utvecklas till en brand. Ett annat vanligt problem är friktion på grund av materialansamlingar som kan uppstå på flera olika ställen i processen.

100

grader C – normal drifttemperatur för lagren i en ångturbingenerator

26

miljoner USD – genomsnittliga materiella skador vid brand i en turbinbyggnad

Smörjolja för turbiner utgör en brandfara

Smörjolja för turbiner utgör ett särskilt svårt problem, eftersom turbinens drifttemperatur ofta överstiger oljans antändningstemperatur. Andra områden med hög risk inkluderar transportörer, där främmande föremål i materialflödet (som exempelvis stenar och metallbitar) kan orsaka stopp och få temperaturen att stiga. Förhöjda temperaturer kan också orsakas av friktion kring materialansamlingar.

Tusentals liter olja går åt för att smörja lagren i en stor ångturbingenerator. Om ett oljeläckage och en efterföljande brand uppstår på grund av exempelvis vibrationer, operatörsfel eller elfel, kan konsekvenserna för anläggningen bli katastrofala.

Bränder leder till höga kostnader och långa driftstopp

Enligt en undersökning från FM Global var dåligt brandskydd en starkt bidragande orsak till 17 av de största turbinbränderna i studien. De materiella skadorna, exklusive produktionsbortfall, uppgick till mer än 400 miljoner dollar. De genomsnittliga materiella kostnaderna uppgick till 26 miljoner USD. Turbinerna var ur drift i allt mellan 10 dagar och 48 veckor. Den uteblivna produktionskapaciteten uppgick till mer än 20 miljoner MWh.

Firefly skyddar ditt kraftverk genom att detektera heta partiklar i processen och släcka dem innan elden hinner få fäste, så att processen kan fortlöpa på ett säkert sätt.

Kraftverk i Hongkong

Firefly ConveyorGuard™

Bränder i bandtransportörer är ofta svårsläckta och sprider sig mycket snabbt. I värsta fall kan elden sprida sig till materialhögar i närheten och brinna i flera veckor, med uteblivna intäkter och dyra produktionsstopp som följd.

Syftet med lösningen Firefly ConveyorGuard™ är att på automatisk väg detektera och släcka bränder i ett tidigt skede och stoppa transportbandet så snabbt som möjligt. Firefly ConveyorGuard™ kan kompletteras med Fireflys flamdetektorer för öppna ytor och/eller LTS-kabel.

Viktiga fördelar

Snabb svarstid

Minimal vattenförbrukning

System med tredjepartsgodkännande

Precisionsdetektering

Säkert och certifierat för din bransch. Läs mer om våra certifieringar och godkännanden här.

Unika brandskyddslösningar för återvinningsindustrin

SUPERSNABB SVARSTID

Snabbsläckningssystemet är en del av vår säkerhetslösning för kvarnar och bygger på extremt snabb detektering med högpresterande flamdetektorer. Det effektiva systemet med vattendimma har en anmärkningsvärd förmåga att släcka bränder utan att skada maskinerna.

PRECISIONSDETEKTERING

True IR Spark-detektorerna möjliggör precisionsdetektering av samtliga typer av antändningskällor, till exempel heta svarta partiklar, glödbränder och gnistbildning. Detektorerna påverkas inte av dagsljus. Systemen är också utrustade med flerkanaliga flamdetektorer med avancerade algoritmer för precisionsdetektering av flammor samt låg sannolikhet för falska positiva resultat.

UTMÄRKT SLÄCKNINGSFÖRMÅGA

Systemet med vattendimma har brandtestats och släckningsförmågan har verifierats. Det använder mycket små mängder vatten, vilket ger mindre inverkan på maskineriet, färre produktionsbortfall och kortare driftstopp.

SLÄCKNING MED FULLKONISK VATTENSTRÅLE

Effektiv släckning tack vare en unik munstycksdesign och placering som är inriktad på att penetrera och täcka hela materialflödet. Aktiveras inom millisekunder efter detektering.

Nedladdningar

Firefly ConveyorGuard™

Firefly EXIMIO™

Fireflys gnistdetekteringssystem

Fireflys snabbsläckningssystem

Vi skyddar branschledare

KONSTANTIN ČERNYCH

Projektledare

Grigeo

”Efter installationen av Fireflys system kan operatörerna äntligen känna sig trygga.
Innan dess behövde vi vara mycket observanta och vi visste att vår reaktionstid var helt avgörande för incidenthanteringen. Nu kan vi förlita oss på Fireflys brandskyddssystem istället.”

NICOLAS AL HOUAYEK

Corporate manager

Acme corp

”Firefly har stått på vår sida från dag ett. Under definitionen av projektet hade vi ett löpande samarbete med deras team för att vara säkra på att få bästa möjliga balans mellan riskhantering och CAPEX-optimering. Firefly skyddar vår personal så att vi kan koncentrera oss på att förbättra våra prestandastandarder inom området alternativa bränslen.”

LEENDERT-JAN VAN DER HOUT

Projektingenjör

Cérélia

”Firefly-systemet upptäcker heta partiklar redan på ett tidigt stadium, släcker automatiskt och förhindrar större eldsvådor. Sedan systemet installerades på Cérélia har vi detekterat många gnistor, men inga bränder.”

Read more

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter