Brandskydd för bioenergiindustrin

Satsa på bioenergi med bästa möjliga brandskydd

Träpelletsindustrin växer snabbt och det gör tyvärr även antalet bränder i produktionslinjer med just träpellets. Träpellets tillverkas i en höghastighetsprocess som alstrar stora mängder damm. Vid mekaniska fel är det lätt att friktion och andra antändningskällor sätter eld på dammet, med snabb brandutveckling eller rent av en dammexplosion som följd.

90

grader C – temperatur för självuppvärmning av träpellets

52

bränder eller explosioner i amerikanska träpelletsfabriker sedan 2001

Biomassa medför betydande risk för brand och explosion

All hantering av biomassa, till exempel träflis eller träpellets, medför alltid betydande risk för bränder eller rent av explosioner. Materialet uppvisar tendenser till självuppvärmning vid lagring och kan ge upphov till brandfarligt damm under hanteringen. I mitten av materialhögen kan temperaturen bli så hög som 90 °C. Sedan 2001 har 52 bränder och explosioner registrerats i amerikanska träpelletsfabriker.

Trä har blivit ett allt vanligare bränsle i både värmekraftverk och mindre pannanläggningar. I takt med att efterfrågan stiger och kraftindustrin växer ökar även behovet av säkerhetsfunktioner för transport och hantering av råvaran.

Hantering av brandrisker i bioenergisektorn

Firefly erbjuder skräddarsydda lösningar med IR-detektorer som detekterar heta partiklar innan de ens börjat glöda. Detta kombineras med ett släckningssystem med fullkonisk vattenstråle som ger ett effektivt skydd i alla pelletstillverkningsprocesser.

Träpelletsindustrin förväntas växa kraftigt under de kommande åren på grund av de mål för hållbar energiproduktion som fastställts av EU. För företag som vill ge sig in på denna växande marknad är det dock viktigt att ta med brandrisken i beräkningen. Som i alla löpande processer ligger lönsamheten i att hålla driften igång utan störningar.

Firefly har flera lösningar för gnistdetektering och snabbsläckning för pelletsfabriker och kraftverk. Vi hjälper aktörer i bioenergibranschen att undvika kostsamma bränder och dammexplosioner genom att skräddarsy ett brandskyddssystem med snabb detektering av både IR-strålning och flammor plus effektiv släckning med vattenstråle och vattendimma.

Firefly Mill Room Protection™

Firefly Mill Room Protection är en helt unik lösning på marknaden – en kombination av förebyggande system och brandskyddslösning. Du får både Fireflys gnistdetekteringssystem och Fireflys snabbsläckningssystem. Fireflys unika gnistdetekteringssystem bygger på True IR gnistdetektorer som inte påverkas av dagsljus. Både Fireflys gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem är certifierade enligt FM (Factory Mutual) och VdS (Schadenverhütung GmbH).

Som första företag i världen har Firefly lanserat ett snabbsläckningssystem med tredjepartscertifikat. Fireflys snabbsläckningssystem är ett komplett system för extremt snabb detektering och effektiv släckning av lågor eller bränder med vattendimma inuti och kring verksamhetskritiska maskiner och högriskområden. Systemet har brandtestats enligt testprotokollet DFL TM170307-1261 och verifierats av DNV.

Firefly har säkerhetslösningar för hela träpelletstillverkningen, inklusive filter och silor.

Firefly ConveyorGuard™

Bränder i bandtransportörer är ofta svårsläckta och sprider sig mycket snabbt. I värsta fall kan elden sprida sig till materialhögar i närheten och brinna i flera veckor, med uteblivna intäkter och dyra produktionsstopp som följd.

Syftet med lösningen Firefly ConveyorGuard™ är att på automatisk väg detektera och släcka bränder i ett tidigt skede och stoppa transportbandet så snabbt som möjligt. Firefly ConveyorGuard™ kan kompletteras med Fireflys flamdetektorer för öppna ytor och/eller LTS-kabel.

Firefly ShredderGuard™

Frekventa bränder i kvarnarna leder ofta till produktionsstopp och intäktsbortfall. Kvarnbränder har också en förmåga att fortplanta sig mycket snabbt. Därför har Firefly utvecklat Firefly ShredderGuard™, ett snabbsläckningssystem som klarar de tuffa förhållandena i och kring en kvarn. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för Firefly ShredderGuard™ är att detektera och släcka kvarnbränder så snabbt som möjligt. Därför består ett säkerhetssystem från Firefly alltid av tre inbyggda huvudfunktioner: detektering, släckning och styrning.

Genom att integrera olika tekniker (flamdetektering, True IR-detektering, släckning med fullkonisk vattenstråle och släckning med vattendimma) i en och samma lösning kan Firefly tillhandahålla optimalt skydd för kvarnar.

Viktiga fördelar

Snabb svarstid

Minimal vattenförbrukning

System med tredjepartsgodkännande

Precisionsdetektering

Säkert och certifierat för din bransch. Läs mer om våra certifieringar och godkännanden här.

Lorem ipsum dolor semit

Lorem ipsum dolor semit

Unika brandskyddslösningar för bioenergiindustrin

SUPERSNABB SVARSTID

Snabbsläckningssystemet är en del av vår Mill Room Protection™-lösning och bygger på extremt snabb detektering med högpresterande flamdetektorer. Det effektiva systemet med vattendimma har en anmärkningsvärd förmåga att släcka bränder utan att skada maskinerna.

PRECISIONSDETEKTERING

True IR Spark-detektorerna möjliggör precisionsdetektering av samtliga typer av antändningskällor, till exempel heta svarta partiklar, glödbränder och gnistbildning. Detektorerna påverkas inte av dagsljus. Systemen är också utrustade med flerkanaliga flamdetektorer med avancerade algoritmer för precisionsdetektering av flammor samt låg sannolikhet för falska positiva resultat.

FIREFLYS SKYDDSFILTER

Dammsugningssystemen spelar en avgörande roll när det gäller att avlägsna damm som uppstår i processer med torrt material. Risken förknippad med dessa enheter anses vara mycket hög på grund av den höga koncentrationen av damm. Fireflys FM-godkända gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem hindrar på ett effektivt sätt antändningskällorna från att ta sig in i riskzonerna.

FIREFLYS SILOSKYDD

Fireflys True IR-detektorer hindrar antändningskällor (till exempel heta svarta partiklar, glöd och gnistor) från att komma in i silon. Fullkonisk vattenstråle är bara en av de metoder som används för att släcka antändningskällan inom några millisekunder från upptäckten. Det är erkänt svårt att upptäcka en pyrande brand inuti en silo. Fireflys gasanalysator MGD, i vardagligt tal ofta kallad ”den elektroniska näsan”, är byggd för att upptäcka de allra tidigaste stadierna i en förbränningsprocess, till exempel självuppvärmning i ett organiskt material.

Nedladdningar

Fireflys lösningar för pelletsindustrin

Fireflys gnistdetektering

Firefly EXsolvo®

Firefly EXIMIO™

Vi skyddar branschledare

NICOLAS AL HOUAYEK

Corporate manager

Promotora Ambiental

”Firefly har stått på vår sida från dag ett. Under definitionen av projektet hade vi ett löpande samarbete med deras team för att vara säkra på att få bästa möjliga balans mellan riskhantering och CAPEX-optimering. Firefly skyddar vår personal så att vi kan koncentrera oss på att förbättra våra prestandastandarder inom området alternativa bränslen.”

KONSTANTIN ČERNYCH

Projektledare

Grigeo

”Efter installationen av Fireflys system kan operatörerna äntligen känna sig trygga.
Innan dess behövde vi vara mycket observanta och vi visste att vår reaktionstid var helt avgörande för incidenthanteringen. Nu kan vi förlita oss på Fireflys brandskyddssystem istället.”

LEENDERT-JAN VAN DER HOUT

Projektingenjör

Cérélia

”Firefly-systemet upptäcker heta partiklar redan på ett tidigt stadium, släcker automatiskt och förhindrar större eldsvådor. Sedan systemet installerades på Cérélia har vi detekterat många gnistor, men inga bränder.”

Read more

Contact us for custom solutions and quotes