Brandskydd för livsmedelsindustrin

Undvik eldsvådor i livsmedelsproduktionen

Inom livsmedelsindustrin finns ett brett spektrum av processer som involverar både värme och torra råvaror, vilket gör dem känsliga för temperaturökningar och brandutveckling. Vissa ingredienser löper särskilt stor risk för antändning, såsom kakao, socker, mjöl, mjölpulver med mera. Fireflys gnistdetekterings- och snabbsläckningssystem finns i rostfritt stål för installation i processlinjer för livsmedelsproduktion.

440

grader C – antändningstemperaturen för vete

48%

Andel bränder och dammexplosioner som rör livsmedelsprodukter

Torra råvaror och höga temperaturer – en farlig kombination

Inom livsmedelsindustrin finns ett brett spektrum av processer, ofta med finkorniga, torra råvaror i kombination med höga temperaturer. Råvarorna kan självantändas under bearbetningen och orsaka bränder som leder till skador på anläggningen och produktionsbortfall.

Firefly tillhandahåller system som kan detektera om värmekällor byggs upp inuti maskiner och processflöden samt på öppna ytor runt maskinerna. Eventuella bränder släcks snabbt med vattendimma innan elden hinner sprida sig.

Fler borde veta hur man förebygger dammexplosioner

Utformningen av maskiner inom livsmedelsproduktion är underkastade de strängaste av regler. Självklart uppfyller även våra system dessa standarder med komponenter tillverkade i rostfritt stål och andra material som är tillåtna för användning inom livsmedelsindustrin.

Firefly erbjuder brandskydd i form av gnistdetektering och snabbsläckning med detektering av IR-strålning och lågor i kombination med släckning via vattensprej eller vattendimma. 

En väckarklocka för den europeiska livsmedelsindustrin var den dammexplosion som 1997 fick en 40 meter hög spannmålssilo att rasa i Blaye, Frankrike. Elva personer miste livet.

En liknande väckarklocka för USA var den explosion som inträffade 2008 hos Imperial Sugar Company i Port Wentworth, Georgia. Olyckan orsakade en förödande brand som dödade 14 personer och skadade 38.

Mjöl- och sockerdammsexplosioner utgör allvarliga faror

Livsmedel är en av de främsta orsakerna till bränder och explosioner i brännbart damm. Enligt den amerikanska organisationen Dust Safety Science var livsmedelsprodukter inblandade i 48 % av alla bränder och explosioner under 2020.

Flera vanliga råvaror inom livsmedelsindustrin har potential att bilda brännbart damm som kan orsaka explosioner med mycket hög energi. Exempel:

Vete har en antändningstemperatur på 200 °C i ett dammskikt på 5 mm och 420 °C i ett dammoln

Socker har en antändningstemperatur på 220 °C i ett dammskikt på 5 mm och 350 °C i ett dammoln

Med tanke på att heta föremål under 650 °C inte uppfattas som glödande av det mänskliga ögat är antändningstemperaturen för den här typen av vanliga livsmedel relativt låg.

Firefly BakeScan™

Firefly BakeScan™ är en lösning som utformats för att detektera överhettade, glödande eller brinnande produkter på transportband med bakverk på väg ut ur ugnen, såsom kex, tortillabröd, ugnsbakade chips, matbröd och müsli.

Systemet kan kompletteras med släckning i form av snabbverkande vattendimma. Tack vare vattendimman kan processen fortlöpa utan att bandet blir skevt och du slipper temperaturpåfrestningar på kylbanden – komponenter som kan vara mycket dyra att byta ut. Firefly BakeScan™ är ett extremt flexibelt system som kan anpassas till alla möjliga processer inom bakindustrin.

Firefly OvenGuard™

Firefly OvenGuard™ är en lösning för tidig detektering och brandsläckning inne i ugnen samt vid ugnens utmaningsöppning. Lösningen släcker även glöd och lågor inne i utsugskanalerna. Allt detta bygger på ett helautomatiskt och mycket snabbt detekterings- och släckningssystem. Beroende på systemets utformning kan både snabbverkande vattendimma och släckning med fullkonisk vattenstråle användas.

Firefly OvenGuard™ är ett extremt snabbt system som är utformat för att ge maximalt brandskydd med minimal inverkan på maskineriet eller produktionen. Fireflys system är flexibelt och kan användas till en rad olika produkter eftersom lösningarna kan skräddarsys för varje applikation.

Viktiga fördelar

Snabb svarstid

Minimal vattenförbrukning

System med tredjepartsgodkännande

Precisionsdetektering

Säkert och certifierat för din bransch. Läs mer om våra certifieringar och godkännanden här.

Firefly BakeScan™ och OvenGuard™

Unika brandskyddslösningar för livsmedelsindustrin

SUPERSNABB SVARSTID

Fireflys BakeScan™ är ett snabbsläckningssystem som är utformat för att detektera och släcka glöd och lågor på transportband för bakverk såsom kex, tortillabröd, ugnsbakade chips och müsli.

SLÄCKNING MED FULLKONISK VATTENSTRÅLE

Effektiv släckning tack vare en unik munstycksdesign och placering som är inriktad på att penetrera och täcka hela materialflödet. Aktiveras inom millisekunder efter detektering.

PRECISIONSDETEKTERING

True IR Spark-detektorerna möjliggör precisionsdetektering av samtliga typer av antändningskällor, till exempel heta svarta partiklar, glödbränder och gnistbildning. Detektorerna påverkas inte av dagsljus. Systemen är också utrustade med flerkanaliga flamdetektorer med avancerade algoritmer för precisionsdetektering av flammor samt låg sannolikhet för falska positiva resultat.

UTMÄRKT SLÄCKNINGSFÖRMÅGA

Systemet med vattendimma har brandtestats och släckningsförmågan har verifierats. Det använder mycket små mängder vatten, vilket ger mindre inverkan på maskineriet, färre produktionsbortfall och kortare driftstopp.

Nedladdningar

Firefly BakeScan™ och OvenGuard™

Fireflys gnistdetektering

Firefly EXsolvo®

Firefly EXIMIO™

https://vimeo.com/883890729?share=copy#t=0

Vi skyddar branschledare

KONSTANTIN ČERNYCH

Projektledare

Grigeo

”Efter installationen av Fireflys system kan operatörerna äntligen känna sig trygga. Innan dess behövde vi vara mycket observanta och vi visste att vår reaktionstid var helt avgörande för incidenthanteringen. Nu kan vi förlita oss på Fireflys brandskyddssystem istället.”

NICOLAS AL HOUAYEK

Corporate manager

Acme corp

”Firefly har stått på vår sida från dag ett. Under definitionen av projektet hade vi ett löpande samarbete med deras team för att vara säkra på att få bästa möjliga balans mellan riskhantering och CAPEX-optimering. Firefly skyddar vår personal så att vi kan koncentrera oss på att förbättra våra prestandastandarder inom området alternativa bränslen.”

LEENDERT-JAN VAN DER HOUT

Projektingenjör

Cérélia

”Firefly-systemet upptäcker heta partiklar redan på ett tidigt stadium, släcker automatiskt och förhindrar större eldsvådor. Sedan systemet installerades på Cérélia har vi detekterat många gnistor, men inga bränder.”

Read more

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter