Brandskydd för återvinningsindustrin

Säker krossning och malning av material

Återvinningsanläggningar kör ett flertal processer med förhöjd brandrisk. När restmaterial krossas ökar partiklarnas yta och materialet kan bli mycket lättantändligt. Vissa material som återvinns är mycket brandfarliga redan i sitt ursprungliga tillstånd, till exempel papper och trä. Även hushållsavfall kan lätt fatta eld. Antalet bränder på grund av kasserade litiumjonbatterier är särskilt oroande. Antalet sådana incidenter har ökat snabbt under de senaste åren.

89%

av alla bränder på avfallshanteringsanläggningar orsakas av litiumjonbatterier

350%

uppskattad tillväxt på marknaden för litiumjonbatterier fram till 2030

Många risker i återvinningsprocessen

Brand i maskiner, till exempel kvarnar, beror på vitt skilda saker som friktion, trasiga lager eller främmande föremål som kommit in i processen. Sådana bränder sprider sig snabbt.

Det är vanligt att bränder orsakas av friktion eller mekaniska fel, men på senare år har kasserade litiumjonbatterier gett upphov till flest antal bränder i anslutning till återvinningsanläggningar. Antalet incidenter har ökat med hela 30 gånger under en sjuårsperiod, enligt USA:s federala miljöskyddsmyndighet EPA. Hela 89 % av alla bränder på avfallshanteringsanläggningar orsakas av litiumjonbatterier, enligt denna myndighet.

Incidenter med litiumjonbatterier ökar rekordsnabbt

Problemet med bränder orsakade av kasserade litiumjonbatterier kommer bara att förvärras över tid – marknaden för litiumjonbatterier förväntas nämligen växa med mer än 350 % fram till 2030.

Bränder som orsakas av litiumjonbatterier är mycket svåra att släcka. Ett trasigt litiumjonbatteri kan bli hetare än 500 °C. Att släcka elden med vatten hjälper inte – den kemiska reaktionen fortsätter tills materialet är helt förbrukat. Här är mekanisk separation det bästa tillvägagångssättet.

Så här brandsäkrar du en återvinningsanläggning

Fireflys skräddarsydda lösningar detekterar och släcker bränder i återvinningsmaskiner på kortast möjliga tid. Systemet har tre inbyggda huvudfunktioner: detektering, släckning och styrning.

Kvarnarna är särskilt känsliga för brand. För att minska brandrisken måste återvinningsanläggningar utrustas med ett snabbverkande brandskyddssystem som klarar de svåra förhållandena både i och kring en kvarn.

Gnistdetektorer måste installeras nära processflödet så att heta partiklar kan identifieras inom loppet av några millisekunder. Kraftfulla släckmunstycken måste kunna penetrera och täcka hela materialflödet med vatten om heta partiklar identifieras.

Öppna ytor såsom transportband skannas av robusta, snabbverkande flamdetektorer som är byggda för att tåla tuffa industrimiljöer. På sådana ytor är släckning med vattendimma särskilt effektiv.

Ett enhetligt styrsystem ger en överblick över alla skyddade zoner.

Maskiner inom återvinningsindustrin är särskilt känsliga för brand på grund av processerna i branschen samt den oförutsägbara kvaliteten på det inkommande avfallet. Driftstopp i maskinerna kan leda till eftersläpningar i avfallshanteringen som är svåra att ta igen.

Firefly tillhandahåller lösningar som snabbt identifierar potentiella antändningskällor och släcker eller avlägsnar dem från avfallsflödet. Det finns redan färdigpaketerade lösningar för kvarnar, transportörer och slamtorkar. Alla installationer anpassas till de särskilda krav som ställs på den specifika platsen.

Firefly ShredderGuard™

Frekventa bränder i kvarnarna leder ofta till produktionsstopp och intäktsbortfall. Kvarnbränder har också en förmåga att fortplanta sig mycket snabbt. Därför har Firefly utvecklat Firefly ShredderGuard™, ett snabbsläckningssystem som klarar de tuffa förhållandena i och kring en kvarn. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för Firefly ShredderGuard™ är att detektera och släcka kvarnbränder så snabbt som möjligt. Därför består ett säkerhetssystem från Firefly alltid av tre inbyggda huvudfunktioner: detektering, släckning och styrning. Genom att integrera olika tekniker (flamdetektering, True IR-detektering, släckning med fullkonisk vattenstråle och släckning med vattendimma) i en och samma lösning kan Firefly tillhandahålla optimalt skydd för kvarnar.

Viktiga fördelar

Snabb svarstid

Minimal vattenförbrukning

System med tredjepartsgodkännande

Precisionsdetektering

Säkert och certifierat för din bransch. Läs mer om våra certifieringar och godkännanden här.

Unika brandskyddslösningar för återvinningsindustrin

SUPERSNABB SVARSTID

Snabbsläckningssystemet är en del av vår säkerhetslösning för kvarnar och bygger på extremt snabb detektering med högpresterande flamdetektorer. Det effektiva systemet med vattendimma har en anmärkningsvärd förmåga att släcka bränder utan att skada maskinerna.

PRECISIONSDETEKTERING

True IR Spark-detektorerna möjliggör precisionsdetektering av samtliga typer av antändningskällor, till exempel heta svarta partiklar, glödbränder och gnistbildning. Detektorerna påverkas inte av dagsljus. Systemen är också utrustade med flerkanaliga flamdetektorer med avancerade algoritmer för precisionsdetektering av flammor samt låg sannolikhet för falska positiva resultat.

UTMÄRKT SLÄCKNINGSFÖRMÅGA

Systemet med vattendimma har brandtestats och släckningsförmågan har verifierats. Det använder mycket små mängder vatten, vilket ger mindre inverkan på maskineriet, färre produktionsbortfall och kortare driftstopp.

SLÄCKNING MED FULLKONISK VATTENSTRÅLE

Effektiv släckning tack vare en unik munstycksdesign och placering som är inriktad på att penetrera och täcka hela materialflödet. Aktiveras inom millisekunder efter detektering.

Nedladdningar

Firefly ShredderGuard™

Firefly ConveyorGuard™

Firefly MGD

Firefly EXIMIO™

Fireflys gnistdetekteringssystem

Fireflys snabbsläckningssystem

Vi skyddar branschledare

KONSTANTIN ČERNYCH
Projektledare
Grigeo

”Efter installationen av Fireflys system kan operatörerna äntligen känna sig trygga. Innan dess behövde vi vara mycket observanta och vi visste att vår reaktionstid var helt avgörande för incidenthanteringen. Nu kan vi förlita oss på Fireflys brandskyddssystem istället.”

NICOLAS AL HOUAYEK
Corporate manager
Acme corp

”Firefly har stått på vår sida från dag ett. Under definitionen av projektet hade vi ett löpande samarbete med deras team för att vara säkra på att få bästa möjliga balans mellan riskhantering och CAPEX-optimering. Firefly skyddar vår personal så att vi kan koncentrera oss på att förbättra våra prestandastandarder inom området alternativa bränslen.”

LEENDERT-JAN VAN DER HOUT
Projektingenjör
Cérélia

”Firefly-systemet upptäcker heta partiklar redan på ett tidigt stadium, släcker automatiskt och förhindrar större eldsvådor. Sedan systemet installerades på Cérélia har vi detekterat många gnistor, men inga bränder.”

Read more

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter