Teknik

Specialist inom brandförebyggande åtgärder

Firefly erbjuder kompletta lösningar inom brandförebyggande och brandskyddssystem som skyddar allt från enskilda maskiner till filter, silor och hela processlinjer. Varje Firefly-system består av detektorer, släckutrustning och styrenheter. Fireflys lösningar använder sig av ett brett utbud av detektorer som med mycket hög noggrannhet upptäcker potentiella källor till förbränning i olika typer av industriella processer.

Varje system är skräddarsytt för det specifika användningsområdet. I anläggningar där vatten inte får förekomma i processerna används alternativa släckmetoder såsom inerta gaser eller mekanisk separation.

Alla system är anslutna till Fireflys styrplattform EXIMIO™. Användaren interagerar med systemet via det användarvänliga operatörsgränssnittet IntuVision™.

Utforska våra fyra hörnstenar:

Vi ser det som andra missar

För att en gnista ska vara synlig för det mänskliga ögat måste den vara minst 700 grader varm. Men många material fattar eld vid en mycket lägre temperatur.

Firefly TrueDetect™-tekniken identifierar värmekällor med extremt hög noggrannhet, vilket gör att systemet kan rikta in sig på heta partiklar innan en brand hinner bryta ut. Allvarliga skador förhindras genom snabba ingripanden.

Vårt gnistdetekteringssystem upptäcker heta partiklar som rör sig med hög hastighet i processen och släcker dem innan en brand hinner utvecklas.

Fireflys snabbsläckningssystem använder sig av flamdetektorer för att tillhandahålla lokalt skydd av högriskområden och verksamhetskritiska maskiner. Systemet reagerar blixtsnabbt med ett mycket effektivt vattendimsystem vid de första tecknen på eventuell brand.

Vi skyddar allt från enskilda maskiner till filter, silor och hela processlinjer. Varje Firefly-system består av detektorer, släckutrustning och styrenheter med förmågan att med hög noggrannhet upptäcka potentiella källor till förbränning i olika typer av industriella processer. 

Varje system är skräddarsytt för det specifika användningsområdet. I anläggningar där vatten inte får förekomma i processerna används alternativa släckmetoder såsom inerta gaser eller mekanisk separation.

Alla system är anslutna till Fireflys styrplattform EXIMIO™. Användaren interagerar med systemet via det användarvänliga operatörsgränssnittet IntuVision™.

Detekterar heta partiklar, gnistor och flammor inom några millisekunder

Snabbverkande flamdetektorer som inte påverkas av yttre störningar

Ger en bra översikt över alla skyddade zoner med ett intuitivt användargränssnitt, medföljer som standard i alla Firefly-system

Förutsäg

Förutsägelser handlar om att hela tiden ligga steget före. Tanken med Fireflys intelligenta prediktionsteknik är att identifiera ett problem i en maskin eller en processdel redan innan antändningskällorna har hunnit genererats eller innan risken har uppstått. Tekniken visar sedan information som gör det möjligt att vidta förebyggande åtgärder och undvika fel.

Om brandförutsägelser

Förebygg

Det är bättre att förebygga eldsvådor än att försöka släcka dem. Tanken med Fireflys förebyggande teknik är att upptäcka och släcka antändningskällor inom några millisekunder, innan branden hunnit bryta ut. Fireflys unika TrueDetect™-teknik möjliggör detektering av alla typer av antändningskällor såsom heta friktionspartiklar, gnistor och lågor.

Gnistdetekteringssystem

Skydda

När en brand väl har brutit ut ökar skadorna och kostnaderna för branden exponentiellt för varje sekund som går. Ju snabbare en brand kan upptäckas och släckas, desto mindre negativ inverkan får denna incident. Målet med Fireflys brandskyddsteknik är att detektera och släcka bränder tillräckligt snabbt för att undvika skador och kostsamma driftstopp i maskinen eller processen. I bästa fall märker du inte ens av att något har hänt.

Om brandskydd

Snabbsläckningssystem

Hantera

Atex metodik för dammexplosioner består av tre steg. 1. Undvik bildandet av en explosiv atmosfär. 2. Minimera risken för antändning. 3. Hantera och mildra effekterna av en explosion. Firefly har redan nu den teknik som krävs för att kunna hjälpa dig genom alla tre stegen. EXsolvo är en ny serie passiva explosionsskydd från Firefly som är utformade för att mildra effekterna av en dammexplosion och skydda personalen från skador.

Om explosionshantering

Brandförebyggande plattform

EXIMIO™ är ett distribuerat styrsystem som ger en överblick över Firefly-systemets samtliga komponenter i ett enda lättanvänt gränssnitt: gnistdetektorer, flamdetektorer, gasdetektorer, temperaturgivare med mera. Systemet kan fjärrstyras, vilket gör det möjligt att köra det från en stationär dator eller med ett överordnat styrsystem.

Om Firefly EXIMIO™

Visa anpassade lösningar för din bransch

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter