Investerare

Investerare tillhandahåller relevant och tillförlitlig information om Firefly AB:s finansiella resultat för aktörer på finansmarknaderna och andra externa intressenter.

IR-kontakt

Prenumerera

Via länken nedan kan du prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter. Om du vill avsluta en befintlig prenumeration är det här du gör även det.

Contact us for custom solutions and quotes