Brandskydd för träbearbetningsindustrin

Undvik bränder och sågspånsexplosioner i träindustrin

Trä är en värdefull naturresurs och fabriker där man sysslar med träbearbetning är i hög grad automatiserade för att råvaran ska kunna tas tillvara på bästa sätt. Detta innebär att man måste införskaffa dyra maskiner som arbetar i höga hastigheter, där produktionsstopp ofta innebär betydande ekonomiska förluster.

75%

av alla försäkringsärenden inom trä- och möbelindustrin kan härledas till bränder och explosioner.

260

grader C – ungefärlig temperatur för antändning av trädamm.

Friktion höjer temperaturen

Träbearbetning i höga hastigheter leder till friktion med snabba temperaturökningar, vilket om man har otur leder till funktionsfel. Vi hjälper aktörer i träbearbetningsbranschen att undvika kostsamma bränder och dammexplosioner genom att skräddarsy ett brandskyddssystem med snabb detektering av både IR-strålning och flammor plus effektiv släckning med vattenstråle och vattendimma.

Stora mängder träflis och sågspån förekommer ofta i och omkring träbearbetningsmaskiner. Om materialet antänds kan det uppstå bränder med snabba förlopp och stora skador som följd. I värsta fall kan trädammet orsaka explosioner. Med ett Firefly-system övervakas maskinen och dess omedelbara omgivningar med hjälp av flamdetektorer och antändningskällor släcks effektivt med vattendimma.

Antändningstemperaturen för ett lager trädamm är ca 300 °C. Med tanke på att heta föremål under 650 °C inte uppfattas som glödande av det mänskliga ögat, är detta en relativt låg antändningstemperatur.

Vanligaste orsaken till ekonomiska förluster

Bränder och explosioner är de vanligaste skadeorsakerna i många försäkringsärenden inom trä- och möbelindustrin. Enligt en studie som genomförts under loppet av tio år av det ledande försäkringsbolaget Risk Logic står skador av denna typ för nära 75 % av de totala ekonomiska förlusterna inom trä- och möbelindustrin.

Vid möbeltillverkning kombineras ofta ansamling av trädamm med sprutlackering, vilket ytterligare ökar risken för brand och explosion.

Fireflys lösningar för träbearbetningsindustrin upptäcker de första tecknen på antändning och släcker bränder på ett tidigt stadium. På så sätt kan kostsamma driftstopp och maskinskador undvikas.

Firefly PlanerGuard™

I många fall samlas stora mängder spån i och runt den öppna hyveln. Vid antändning kan spånen ge upphov till bränder med snabba förlopp och stora skador som följd. Fireflys lösning PlanerGuard™ för öppna hyvelmaskiner övervakar maskinen med hjälp av flamdetektorer som installeras lokalt. Icke-invasiv vattendimma ger en snabb och effektiv släckning av branden, även i de slutna områdena i en öppen hyvel.

Firefly SanderGuard™

Det finkorniga damm som genereras av en slipmaskin kan, om det antänds, ge upphov till kraftiga dammexplosioner och snabb brandspridning. Fireflys systemlösning SanderGuard™ är utformad för att passa alla typer av slipmaskiner.

Fireflys SanderGuard™ är en systemlösning med snabb flamdetektering inuti slipmaskinen och släckning med vattendimma som ger optimalt skydd till av en av de viktigaste länkarna i produktionskedjan.

Viktiga fördelar

Snabb svarstid

Minimal vattenförbrukning

System med tredjepartsgodkännande

Precisionsdetektering

Säkert och certifierat för din bransch. Läs mer om våra certifieringar och godkännanden här.

Unika brandskyddslösningar för träbearbetningsindustrin

SUPERSNABB SVARSTID

Snabbsläckningssystemet är en del av vår säkerhetslösning för kvarnar och bygger på extremt snabb detektering med högpresterande flamdetektorer. Det effektiva systemet med vattendimma har en anmärkningsvärd förmåga att släcka bränder utan att skada maskinerna.

PRECISIONSDETEKTERING

True IR Spark-detektorerna möjliggör precisionsdetektering av samtliga typer av antändningskällor, till exempel heta svarta partiklar, glödbränder och gnistbildning. Detektorerna påverkas inte av dagsljus. Systemen är också utrustade med flerkanaliga flamdetektorer med avancerade algoritmer för precisionsdetektering av flammor samt låg sannolikhet för falska positiva resultat.

UTMÄRKT SLÄCKNINGSFÖRMÅGA

Systemet med vattendimma har brandtestats och släckningsförmågan verifierats. Det använder mycket små mängder vatten, vilket ger mindre inverkan på maskineriet, färre produktionsbortfall och kortare driftstopp.

FIREFLYS SKYDDSFILTER

Dammsugningssystemen spelar en avgörande roll när det gäller att avlägsna damm som uppstår i processer med torrt material. Risken förknippad med dessa enheter anses vara mycket hög på grund av den höga koncentrationen av damm. Fireflys FM-godkända gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem hindrar på ett effektivt sätt antändningskällorna från att ta sig in i riskzonerna.

Nedladdningar

Firefly EXIMIO™

Fireflys gnistdetekteringssystem

Fireflys snabbsläckningssystem

Firefly Träbearbetning

Firefly EXsolvo®

Vi skyddar branschledare

KONSTANTIN ČERNYCH

Projektledare

Grigeo

”Efter installationen av Fireflys system kan operatörerna äntligen känna sig trygga.
Innan dess behövde vi vara mycket observanta och vi visste att vår reaktionstid var helt avgörande för incidenthanteringen. Nu kan vi förlita oss på Fireflys brandskyddssystem istället.”

NICOLAS AL HOUAYEK

Corporate manager

Acme corp

”Firefly har stått på vår sida från dag ett. Under definitionen av projektet hade vi ett löpande samarbete med deras team för att vara säkra på att få bästa möjliga balans mellan riskhantering och CAPEX-optimering. Firefly skyddar vår personal så att vi kan koncentrera oss på att förbättra våra prestandastandarder inom området alternativa bränslen.”

LEENDERT-JAN VAN DER HOUT

Projektingenjör

Cérélia

”Firefly-systemet upptäcker heta partiklar redan på ett tidigt stadium, släcker automatiskt och förhindrar större eldsvådor. Sedan systemet installerades på Cérélia har vi detekterat många gnistor, men inga bränder.”

Read more

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter