Brandskydd för träskiveindustrin

Bättre brandsäkerhet höjer produktionstakten

Spånskiveindustrin har länge haft problem med bränder. På många anläggningar är brandincidenter en del av vardagen och hanteras rutinmässigt, dock med produktionsstopp och stilleståndstid som följd. I takt med att produktionen växer ökar även brandrisken.

25

bar – trycket i en hydraulisk skivpress

240

grader C – arbetstemperatur i skivpressen, tillräckligt för att antända läckande hydraulolja

Brandkänsliga skivpressar

Firefly har ett flertal lösningar för träskiveindustrin som hjälper företagen att hantera brandrisker och optimera produktiviteten på anläggningen.

Skivpressarna är särskilt känsliga för brand. Andra högriskområden finns i anslutning till torkar, cykloner, siktar, kvarnar, vindsiktar, silor, linjedragare, slipmaskiner och sågar.

Hög värme och högt tryck

I skivpressen sammanförs värme med brännbart material. Trämaterial blandas med lim och utsätts för högt tryck (15–25 bar) vid höga temperaturer (200–240 °C. Den höga temperaturen gör att skivan torkar snabbare, men den kan också leda till snabb antändning av eventuell olja som läcker ut från pressen. På grund av de stora mängder trämaterial som lagras på plats kan en brand vara mycket svår att få under kontroll när den väl har fått fäste.

Spåntorken är en annan potentiell risk i skivtillverkningen, liksom friktion på grund av stenar och metallföremål i materialflödet eller trasiga lager.

Firefly tillhandahåller en rad olika sensorer som bidrar till att skydda anläggningen, utrustningen och fastigheterna inom träskiveindustrin. Antändningskällorna identifieras så snart de uppstår och bekämpas med vattendimma. Processen kan fortlöpa utan avbrott, vilket ökar lönsamheten.

Firefly PressGuard®

Firefly PressGuard® är ett snabbsläckningssystem med både detektering och släckning med vattendimma. Detekteringssystemet använder den typ av detektor som passar bäst för det specifika området i pressen, vilket garanterat ger snabb och korrekt respons. Släckningssystemet med vattendimma använder endast en liten mängd vatten, vilket minimerar eventuella sekundära skador.

Firefly SanderGuard™

Det finkorniga damm som genereras av en slipmaskin är potentiellt explosivt och kan få en snabb brandspridning om det antänds. Fireflys SanderGuard™ är ett system som passar till alla typer an slipmaskiner med snabb flamdetektering inuti slipmaskinen och släckning med vattendimma som ger optimalt skydd till av en av de viktigaste länkarna i produktionskedjan.

Viktiga fördelar

Snabb svarstid

Minimal vattenförbrukning

System med tredjepartsgodkännande

Precisionsdetektering

Säkert och certifierat för din bransch. Läs mer om våra certifieringar och godkännanden här.

Unika brandskyddslösningar för träskiveindustrin

SUPERSNABB SVARSTID

Snabbsläckningssystemet är en del av vår säkerhetslösning för kvarnar och bygger på extremt snabb detektering med högpresterande flamdetektorer. Det effektiva systemet med vattendimma har en anmärkningsvärd förmåga att släcka bränder utan att skada maskinerna.

UTMÄRKT SLÄCKNINGSFÖRMÅGA

Systemet med vattendimma har brandtestats och släckningsförmågan har verifierats. Det använder mycket små mängder vatten, vilket ger mindre inverkan på maskineriet, färre produktionsbortfall och kortare driftstopp.

FIREFLYS SILOSKYDD

Fireflys True IR-detektorer hindrar antändningskällor (till exempel heta svarta partiklar, glöd och gnistor) från att komma in i silon. Fullkonisk vattenstråle är bara en av de metoder som används för att släcka antändningskällan inom några millisekunder från upptäckten. Det är erkänt svårt att upptäcka en pyrande brand inuti en silo. Fireflys gasanalysator MGD, i vardagligt tal ofta kallad ”den elektroniska näsan”, är byggd för att upptäcka de allra tidigaste stadierna i en förbränningsprocess, till exempel självuppvärmning i ett organiskt material.

FIREFLYS SKYDDSFILTER

Dammsugningssystemen spelar en avgörande roll när det gäller att avlägsna damm som uppstår i processer med torrt material. Risken förknippad med dessa enheter anses vara mycket hög på grund av den höga koncentrationen av damm. Fireflys FM-godkända gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem hindrar på ett effektivt sätt antändningskällorna från att ta sig in i riskzonerna.

Nedladdningar

Firefly EXIMIO™

Fireflys gnistdetekteringssystem

Fireflys snabbsläckningssystem

Fireflys träskivelösningar

Firefly EXsolvo®

Vi skyddar branschledare

KONSTANTIN ČERNYCH

Projektledare

Grigeo

”Efter installationen av Fireflys system kan operatörerna äntligen känna sig trygga.
Innan dess behövde vi vara mycket observanta och vi visste att vår reaktionstid var helt avgörande för incidenthanteringen. Nu kan vi förlita oss på Fireflys brandskyddssystem istället.”

NICOLAS AL HOUAYEK

Corporate manager

Acme corp

”Firefly har stått på vår sida från dag ett. Under definitionen av projektet hade vi ett löpande samarbete med deras team för att vara säkra på att få bästa möjliga balans mellan riskhantering och CAPEX-optimering. Firefly skyddar vår personal så att vi kan koncentrera oss på att förbättra våra prestandastandarder inom området alternativa bränslen.”

LEENDERT-JAN VAN DER HOUT

Projektingenjör

Cérélia

”Firefly-systemet upptäcker heta partiklar redan på ett tidigt stadium, släcker automatiskt och förhindrar större eldsvådor. Sedan systemet installerades på Cérélia har vi detekterat många gnistor, men inga bränder.”

Read more

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter