UTVALD
Medlem i styrelsen sedan 2021

AKTIEINNEHAV I FIREFLY AB
3 450 aktier

ANDRA ÅTAGANDEN
Anders är styrelseledamot i Svenska Institutet för Standarder.

BAKGRUND
Anders har haft olika befattningar inom Scania CV AB och var Engineering Director på Scania R&D i Södertälje fram till 2023.

UTBILDNING
Civilingenjör, KTH, Maskinteknik.

Anders Lindberg är oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till större aktieägare.

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter