UTVALD
VD på Firefly AB, sedan 2000 och ledamot i styrelsen sedan 2003

AKTIEINNEHAV I FIREFLY AB
79 250 aktier

ANDRA ÅTAGANDEN
Inga andra större uppdrag.

BAKGRUND
Lennart har tidigare arbetat i bolaget som Utvecklingsingenjör och senare som Teknisk chef.

UTBILDNING
Gymnasieingenjör, Västergårds Gymnasium.

Lennart Jansson är inte oberoende i förhållande till Bolaget och inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Contact us for custom solutions and quotes