TITEL
VD sedan 2000

ANSTÄLLD SEDAN
1980

AKTIEINNEHAV
79 250 aktier

BAKGRUND
Lennart har tidigare arbetat i bolaget som Utvecklingsingenjör och senare som Teknisk chef.

Contact us for custom solutions and quotes